بروز رسانی نرم افزار MicroSurvey STAR*NET

بروز رسانی نرم افزار MicroSurvey STAR*NET


بروز رسانی نرم افزار MicroSurvey STAR*NET نسخه 10 یک انتشار تصحیح شده از این برنامه کاربردی است که شامل چند پیشرفت جدید، ویژگی های نو و همچنین اصلاحاتی اساسی در آن می باشد.

بروز رسانی نرم افزار MicroSurvey STAR*NET نسخه 10 بیش از 125 سیستم مختصات جدید را به پایگاه داده خود افزوده است، همچنین یک خروجی LandXML، سرشکنی مشاهدات هر دو Face توتال استیشن (I و II) در اکثر برداشت های سه بعدی متداول، یک روش چرخش جدید درون خطی برای پلان، بهبود راهنماها و نکات درون برنامه، نمایش اسکیل فاکتور ترکیبی (combined) و مقادیر زاویه همگرایی در بخش Network Plot را نیز در خود جای داده است. اکنون به کارگیری STAR*NET آسان تر از هر زمان دیگری شده است و  دقت معتبر و کارایی قابل اعتمادی که کاربران آگاه از آن انتظار دارند، از این برنامه قابل دستیابی است.

بروز رسانی نرم افزار MicroSurvey STAR*NET توسط شرکت ماکروسرویی کانادا برای نقشه برداران منتشر می شود.

Microsurvey STAR*NET نسخه 10.0

تاریخ انتشار : 08 جولای 2020

شماره نسخه : v10.0.15.974

بررسی اجمالی

STAR * NET 10.0 یک طرح جدید شبکه سه بعدی نقاط ، تنظیم خودکار ، تشخیص برداشت در جهت های مختلف با لایسنس آنلاین و بهبود بخش چاپ را اضافه می کند.

این نسخه رایگان برای همه کاربران STAR * NET با اشتراک معتبر سالانه نگهداری است.

ویژگی های جدید بروز رسانی نرم افزار MicroSurvey STAR*NET

طرح شبکه سه بعدی
نقشه جدید شبکه سه بعدی برای نمایش نتایج تنظیم استفاده می شود.
الیپسوئیدهای نیمه شفاف 3D اکنون به جای بیضی های خطای 2D استفاده می شوند.
نمایش جدید از پیش تعیین شده جدید اضافه شده است.
نگه داشتن شیفت و چرخاندن مرکز چرخ ماوس ، با حرکت ماوس به مدار آزاد اجازه می دهد.
قابلیت تنظیم نقطه چرخش نمایش به بروز رسانی نرم افزار MicroSurvey STAR*NET اضافه شده است.
پیش نمایش چاپ قطعه شبکه برای نمایش نمای سه بعدی به روز شده است.
پیش نمایش چاپ طرح شبکه در مرکز به روز شده و نمای را به حاشیه ها گسترش می دهد.
لطفا برای اطلاعات بیشتر به پرونده راهنما یا دفترچه راهنما مراجعه کنید.
تنظیم خودکار تکرار پذیر (تنظیم خودکار)
یک نوع تنظیم جدید برای شناسایی و حذف خطوط اضافی جهت بهبود پردازش به نرم افزار افزوده شده است.
یک نماد جدید به روبان اضافه شده است و گزینه جدیدی از فهرست Run موجود است.
تنظیمات پیش فرض در گفتگوی تنظیم خودکار باید برای بیشتر تنظیمات بهینه باشد.
با افزایش حداکثر مقدار باقیمانده استاندارد یا فاصله های خارج شده در هر تکرار تنظیم ، می توان کیفیت تنظیم را کاهش داد.
افزایش حداکثر تکرارها می تواند باعث عملکرد طولانی شود.
برای شروع تنظیم بر روی دکمه START کلیک کنید و دکمه Stop را متوقف کنید تا تنظیم قبل از اتمام انجام شود.
در بروز رسانی نرم افزار MicroSurvey STAR*NET یک بخش لیست جدید برای بررسی اندازه گیری های حذف شده اضافه شده است.
تشخیص خودکار Sideshot
گزینه جدید کادر انتخاب به پروژه و تنظیمات شرکت اضافه شده است تا به طور خودکار سوابق M بدون افزونگی را تشخیص داده و با آنها به عنوان سوابق جانبی رفتار کند.
استفاده از این گزینه باعث کاهش تعداد مشاهدات و ایجاد یک آزمون دقیق تر مربع خواهد شد زیرا قسمت های جانبی در محاسبه گنجانده نشده اند.
این گزینه امکان درمان مشاهدات توپوگرافی (یا سایر موارد) که به عنوان سوابق M توسط واردکنندگان یا فرایندهایی که نشانه های جانبی را به این ترتیب وارد نمی کنند ، فراهم می کند.
فعالیت های لایسنس نسخه ی نمایشی آنلاین
یک سیستم صدور مجوز جدید برای پشتیبانی از فعالیت های مجوز آنلاین به بروز رسانی نرم افزار MicroSurvey STAR*NET اضافه شده است. برای احراز هویت هر گونه مجوز نسخه ی نمایشی جدید ، نیاز به شناسه مجوز و رمز عبور دارد ، که می توانید با تماس با MicroSurvey ، امنیت و انعطاف پذیری سیستم مجوز را بهبود ببخشید.

نقص های برطرف شده

[D10611] نمایش مختصات – مختصات نمایش داده شده در نوار وضعیت نقشه شبکه به صورت N ، N و نه N ، E نشان داده می شوند.

MicroSurvey STAR*NET 10.0

Release Date: July 08, 2020

Version Number: v10.0.15.974

STAR*NET released update

Overview

STAR*NET 10.0 adds a new 3D network plot, auto-adjust, sideshot detection, online licensing, and printing improvements.

This is a FREE upgrade for all STAR*NET users with a valid Annual Maintenance Subscription.

New Features STAR*NET released update

3D Network Plot

A new 3D network plot is used to display adjustment resultsSemi-transparent 3D ellipsoids are now used in place of 2D error ellipses.New preset 3D views have been addedHolding shift and the center mouse wheel down allow a free orbit by moving the mouse. The ability to set the view rotation point has been added.The network plot print preview has been updated to display the 3D viewThe network plot print preview has been updated to center and extend the view to the margins.Please refer to the Help file or Manual for more details on STAR*NET released update.

Automatic Iterative Adjustment (Auto-Adjust)

A new adjustment type has been added to automatically detect and remove outliers. A new icon has been added to the ribbon, and a new option is available from the Run menu. The default settings in the auto-adjust dialog should be optimal for most adjustments. Increasing the maximum standard residual value or outliers removed per adjustment iteration could decrease the adjustment quality. Increasing the maximum iterations could cause a long adjustment operation. Click the START button to start the adjustment, and the Stop button to stop the adjustment prior to completion. A new listing section has been added to review measurements removed STAR*NET released update.

Automatic Sideshot Detection

A new checkbox option has been added to the project and company settings to automatically detect M records with no redundancy and treat them as sideshot records. Use of this option will lower the observation count and create a more accurate chi-square test because sideshots are not included in the calculation. This option gives the ability to treat topographic (or other) observations that have been imported as M records by importers or processes that don’t denote sideshots as such STAR*NET released update.

Online Demo License Activations

A new licensing system has been added to STAR*NET 10.0 to support online license activations. This system requires a License ID and Password to authenticate any new demo licenses, which can be obtained by contacting MicroSurvey, greatly improving the security and flexibility of the licensing system.

Defects Fixed

[D10611] Coordinate Display – Coordinates displayed in the network plot status bar are shown as N,N and not N,E.


Microsurvey STAR*NET نسخه 9.2a

تاریخ انتشار : 29 نوامبر 2019

شماره نسخه : v9.2.6.556

بررسی اجمالی

نرم افزار STAR*NET نسخه 9.2a گزینه درون خطی جدیدی را به منظور غیرفعال کردن نرمالیزاسیون خودکار مشاهدات حالت face II افزده است که البته این ویژگی در بروزرسانی STAR*NET معرفی شده است.

ویژگی های جدید

گزینه درون خطی جدید “NORMALIZE ON|OFF” جهت کنترل اعمال یا عدم اعمال خودکار نرمالیزاسیون به مشاهدات face II که در نسخه 9.2 معرفی شده بود، اضافه شده است. گزینه NORMILIZE OFF ویژگی نرمالیزاسیون خودکار را غیر فعال کرده و نتیجه سرشکنی مشابه نسخه 9.1 و پیش از آن خواهد شد. NORMILIZE ON گزینه پیش فرض نرم افزار بوده و نتیجه آن مشابه نسخه 9.2 این نرم افزار می گردد. این تابع می تواند به عنوان ادغام کننده فایل های پیشین (نسخه 9.1 و پیش ار آن) با فایل های نسخه 9.2 و جدیدتر استفاده شود. برای جزئیات بیشتر لطفاً به راهنمای نرم افزار مراجعه کنید.

نقص های برطرف شده

  • [D10371] ابزار تبدیل کننده STAR*JobXML – زمانی که در حال تهیه یک گزارش DN که نشان دهنده مشاهدات تکراری دید عقب که در استقرارهای چندگانه چندین بار استفاده شده می باشد، هنگامی که نقطه ای در نزدیکی 0° با نقطه ای در نزدیکی 360° میانگین گیری می شود، نقطه میانگین گیری شده می تواند حدود 180° دچار خطا باشد.

MicroSurvey STAR*NET نسخه 9.2

تاریخ انتشار : 14 جولای 2019

شماره نسخه : v9.2.4.226

بررسی اجمالی

STAR*NET نسخه 9.2 صدها سیستم مختصات جدید را به پایگاه داده خود افزوده است، همچنین یک خروجی LandXML، نرمالیزاسیون مشاهدات هر دو Face توتال استیشن (I و II) پیش از سرشکنی، یک زاویه چرخش حامل، اسکیل فاکتور ترکیبی (combined) و زاویه های همگرایی برای نقاط و اتصال ها در بخش Network Plot. همچنین تجربه کار با نرم افزار را برای کاربر با استفاده از چندین بهبود در بخش راهنما، لذت بخش تر نموده است.

این، یک بروزرسانی رایگان برای تمام کاربران STAR*NET است که اشتراک معتبر سالیانه را دارند.

ویژگی های جدید

LandXML Export مختصات های سرشکن شده و اتصال دهنده ها را به یک فایل LandXML خروجی می دهد تا به سادگی به سایر برنامه های سازگار قابل انتقال باشد.

Bearing/Azimuth Rotation یک گزینه درون خطی .ROTATION می باشد که تمام زوایای آزیموت/حامل در قسمت B، BM و سایر خط ها توسط زاویه ای معین (Plan Rotation). عبارت مورد نظر جهت چرخش “.ROTATION <angle>” است. برای مثال “.ROTATION 00-12-34-56” و یا “.ROTATION 0.123456”

Launch Analytics Anonymous داده های جمع آوری شده توسط STAR*NET  و ارسال شده به یک سرور امن را اجرا می کند تا یه Microsurvey اطلاع رسانی نماید که چه تعداد از کاربران منحصر به فرد نرم افزار STAR*NET را در هر روز و به چه تعدادی اجرا کرده اند.

ویژگی های ارتقا یافته

راهنماهای درون نرم افزاری (که در زمان کلیک کردن شما بر روی یک خط از داده ها نمایان می شود) راهنمای شناور (که هنگام بردن موس بر روی یک فیلد مشخص می شود) و نکات مربوط به خطا (که زمان اجرای یک سرشکنی خطادار ظاهر می گردد) به صورتی گرافیکی و بصری و با رابط بهبود یافته ارتقا یافته اند. نکات راهنما اکنون حاوی هر گزینه درون خطی هستند که به صورت پویا عبارت را تغییر می دهند، مثلاً پس از دستورات .2D، .3D، .ORDER و …

نکات راهنما اکنون با برجسته سازی متن، مشخص می کنند که موس شما بر روی کدام مؤلفه قرار دارد. نکات راهنما هم اکنون پیام مناسب را در زمانی که نوع داده شما با نوع پروژه فعلی همخوانی ندارد، مشخص می کند (مانند کار با داده های GPS در زمانی که پروژه ترازیابی باز است.) نکات مربوط به خطاها اکنون با توجه به ویرایش هر یک از خطوط دارای خطا، به صورت خودکار حذف می شوند.

همچنین اصلاحات زیر نیز انجام گردیده است :

پایگاه سیستم مختصات به روز شده و اکنون 125 سیستم مختصات جدید دیگر را نیز شامل شده است. مناطقی که بیشتر شامل این سیستم مختصات های جدید هستند عبارتند از : قاره آفریقا (نامیبیا و مراکش)، قاره آسیا (کره و مالزی)، قاره استرالیا/اقیانوسیه (سیستم های GDA2020)، قاره اروپا (چند منطقه) و سیستم های OCRS آمریکا. این بسته اکنون بین STAR*NET و FieldGenius مشترک است. بنابراین، تغییرات آینده که توسط Microsurvey برای یک محصول انجام می شود، می تواند به صورت مؤثر برای دیگری نیز اعمال گردد. توجه داشته باشید که بیشتر مدل های ژئوئید و فایل های جابجایی شبکه ها را باید به صورت مجزا از سایت Microsurvey دانلود کنید. جزئیات ژئودتیک در Find Points و Inverse Points. . پنجره اطلاعات نقطه اکنون نشان دهنده اسکیل فاکتور ترکیبی و زاویه همگرایی برای نقاط انتخاب شده است (تنها پروژه های مربوط به سیستم تصویر). پنجره Inverse Points اکنون هم فاصله زمینی و شبکه ای و هم اسکیل فاکتور ترکیبی و زاویه همگرایی را برای خط های انتخاب شده مشخص می کند (تنها پروژه های دارای سیستم تصویر).

مقادیر faceII مشخص شده توسط زاویه زنیت در ثبت های M، SS، DM و TT اکنون پیش از سرشکنی، نرمالیزاسیون روی آن ها انجام خواهد گرفت که امکان ترکیب هر دو face در پروژه یا در مجموعه راستاها را خواهد داد.

* توجه : این ویژگی می توانهد سرشکنی فایل های پیشین را در صورتی که سه بعدی بوده و شامل ثبت های M یا SS به همراه زاویه افقی face I و زاویه عمودی face II باشند، تحت تأثیر قرار دهد.

MicroSurvey STAR*NET v9.2 is a maintenance release that provides new enhancements, features, and fixes across all product levels.

STAR*NET 9.2 adds over 125 new coordinate systems, a LandXML exporter, adjustment of both Face l/ll observations in most common 3D conventional record types, a new plan rotation inline, improved help and hover tips, display of Combined Scale Factor and Convergence Angle values within Network Plot tools, and more. It’s easier than ever to use STAR*NET to deliver the reputable accuracy and reliable performance that its discerning users have come to expect.

MicroSurvey STAR*NET 9.2a

Release Date: November 29, 2019

Version Number: v9.2.6.556

Overview

STAR*NET 9.2a adds a new inline option to disable the automatic normalization of face-2 observations as introduced in the STAR*NET released update.

This is a FREE upgrade for all STAR*NET users with a valid Annual Maintenance Subscription.

New Features

Legacy Normalization A new inline option “.NORMALIZE ON|OFF” is available to control whether or not the automatic normalization of face-2 observations, introduced in STAR*NET 9.2, is performed. .NORMALIZE OFF disables the new automatic normalization and causes the same adjustment results as in STAR*NET 9.1 and earlier. .NORMALIZE ON is the default behavior and causes the same adjustment results as in STAR*NET 9.2. This function can be used to integrate historical files (9.1 and earlier) with files from STAR*NET 9.2 and later. Please refer to the Help file or Manual for more details.

Defects Fixed

  • [D10371] STAR*JobXML Conversion Utility – When constructing a DN record representing a repeated backsight observation that is reused in multiple sets, in cases where one pointing near 0° is averaged with another pointing near 360° the averaged pointing could be incorrect by approximately 180°.

MicroSurvey STAR*NET 9.2

Release Date: July 4, 2019

Version Number: v9.2.4.226

Overview

STAR*NET 9.2 adds hundreds of new coordinate systems, a LandXML exporter, normalization of face-2 observations prior to adjustment, a bearing rotation angle, Combined Scale Factor and Convergence Angles for points and connections within the Network Plot tools, and enhances the overall user experience with various improvements to the Help Tips system introduced in STAR*NET 9.0.

This is a FREE upgrade for all STAR*NET users with a valid Annual Maintenance Subscription.

New Features

LandXML Export Export your adjusted coordinates and connections to a LandXML file, for easy data transfer to many compatible products. Bearing/Azimuth Rotation A new .ROTATION inline option has been created that will rotate all Bearing/Azimuth values in following B, BM, and other data lines by a specified angle (Plan Rotation). The syntax is “.ROTATION <angle>”, for example “.ROTATION 00-12-34.56” or “.ROTATION 0.123456” Launch Analytics Anonymous launch data is collected by STAR*NET and transmitted to a secure server, which tells MicroSurvey how many unique users run STAR*NET each day and how many times it is run.

Enhanced Features

Help Tips, Hover Tips, and Error Tips Help Tips (which appear when you click in a data line), Hover Tips (which appear when you position your mouse over a data field) and Error Tips (which appear when running an adjustment results in error and warning messages) all behave in a fluid and intuitive manner providing a much improved overall user experience. Help Tips now reflect any inline options that dynamically change the syntax, for example after a .2D, .3D, .ORDER, .SEPARATOR or other similar command. Help Tips now indicate which parameter your cursor is positioned within by formating the syntax tip with Bold text. Help Tips now indicate appropriate message when a data type does not apply to the current project type (for example, when using GNSS data types in a Leveling project). Error Tips and Error Bookmarks are now automatically removed as each offending line is modified. And many issues with the various tips have been addressed, as detailed below. Coordinate System Engine The CS-Map coordinate system engine has been upgraded and includes over 125 new coordinate systems. Areas with the most additions include Africa (Namibia and Morocco), Asia (Korea and Malaysia), Australia/New Zealand (GDA2020 systems), Europe (Several zones), and US OCRS systems. A common package is now shared by STAR*NET and FieldGenius, so future changes made by MicroSurvey for one product can be efficiently integrated into the other. Note, certain geoid models and grid shift files must be downloaded separately from the MicroSurvey Helpdesk or applicable government agency. Geodetic Details in Find Point and Inverse Points The Point Info dialog now indicates the Combined Scale Factor and Convergence Angle for the selected point (Grid projects only). The Inverse Points dialog now indicates both the Grid and Ground distances, Combined Scale Factor and Convergence Angle for the selected line (Grid projects only). Face II Normalization Face II values detected by zenith angle in M, SS, DM, and T records are now normalized prior to adjustment, allowing a mix of both faces in a project, or within direction sets. *NOTE* This may affect adjustment of legacy files if they are 3D and contain M or SS records with Face-1 Hz Angles and Face-2 Vertical Angles

ادمینAuthor posts

Avatar for ادمین

طراح حرفه ای وب سایت در ایران.

No comment

دیدگاهتان را بنویسید