HxIP Imagery

 Hexagon Imagery Program (HxIP)یک سرویس نقشه برداری بر مبنای رایانش ابری (cloud) می باشد که مجموعه عظیمی از تصاویر ژئورفرنس دقیق و البته قائم (ortho photo) را گردآوری نموده است. شرکت Microsurvey با همکاری شرکت Valtus اقدام به فروش این تصاویر نموده است. HxIP سرویس بر اساس حق اشتراک (آبونمان) است که تصاویر مورد نظر کاربر را به صورت پیوسته به نرم افزارهای پشتیبانی کنه از WMS ارسال می کند. فایل های دیجیتالی تصاویر نیز از طریق برنامه های Microsurvey در دسترس می باشند.